Uzticēties vai neuzticēties pārvaldniekam?

Sava īpašuma nodošana pārvaldībā ir kā vienošanās ar namu pārvaldnieku par abpusēju uzticību apsaimniekošanas procesu virzībā. Jūsu tiesības ir saņemt godprātīga un profesionāla pārvaldnieka ieteikumus un darba izpildi, taču ne vienmēr esat droši vai pārvaldnieks savus pienākumus veic pilnvērtīgi. Mājokļu serviss “Lāču Nami” sniedz atbildes, ko darīt situācijās, ja neuzticaties savam pārvaldniekam vai Jums ir šaubas par pārvaldnieka rīcību ar namu apsaimniekošanu saistītos jautājumos.

Pirmkārt, jāatceras, ka par īpašnieku ir uzskatāma dzīvokļu īpašnieku kopība t.s. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas gadījumā mājas īpašnieks ir visi dzīvokļu īpašnieki, tādēļ ir būtiski izprast, ka ēkas pārvaldnieks ir vien dzīvokļu īpašnieku kopības pārstāvis, kurš nav tiesīgs lemt vienprātīgi, bet gan rīkoties tikai pēc īpašnieku kopīgi nodotā rīkojuma. Īpašnieks un tā nolīgtais pārvaldnieks ir sadarbības partneri, kas kopīgiem spēkiem risina ēkas uzturēšanas, apsaimniekošanas un citus ar nama pārvaldību saistītus jautājumus. Tikai sadarbībā ar Jums kā īpašnieku ēkas pārvaldnieks ir spējīgs nodrošināt Jums visproduktīvākos pakalpojumus, atbalstīt Jūsu intereses un atrisināt problēmjautājumus.

Būtiskākās nesaskaņas un neuzticības nostādnes var parādīties situācijās, ja ēkas īpašnieks, neizrādot iniciatīvu un nesniedzot skaidru uzdevumu, sagaida rezultātu no pārvaldnieka. Minētais ietver arī situācijas, kad dzīvokļa īpašnieks viens vēršas pie pārvaldnieka ar savu individuālo redzējumu, kāda jautājuma risināšanā, taču pārvaldniekam ir jāievēro vairākuma – dzīvokļu īpašnieku kopības, intereses. Neskaidra vai nepilnīga komunikācija īpašnieka un pārvaldnieka starpā visbiežāk ir iemesls kopīgo interešu nerealizēšanai. Īpašniekam ir jāsniedz skaidrs redzējums par savām vēlmēm un jāinformē pārvaldnieks par saviem lēmumiem – tikai tad pilnvarotais pārstāvis ir tiesīgs rīkoties un sniegt savus ieteikumus.

Labs pārvaldnieks laikus novērtēs savas attiecības ar klientiem, izrādot iniciatīvu komunikācijas un kopīgās sadarbības uzlabošanai. Labas prakses princips sadarbības veidošanā ir uzklausīt pārvaldnieka iniciatīvu, atbalstīt to un atsaukties un pārvaldnieka aicinājumu rīkoties, pieņemt lēmumus, līdzdarboties un sniegt ierosinājumus. Jums kā īpašniekam, protams, ir tiesības pieprasīt informāciju un atskaites par plānotajiem un jau paveiktajiem darbiem. Tikai savstarpējas sapratnes rezultātā gūsiet uzticību par sava īpašuma pārvaldnieku un būsiet pārliecināts, ka rīkojaties kopīga mērķa vadīti.

Ja Jūs pilnībā neuzticaties esošajam pārvaldniekam un neuzticēšanās iemesls ir objektīvi apstākļi, Jums kā īpašniekam ir jāpieņem lēmums par pārvaldnieka maiņu. Tomēr situācijā, ja Jūs tikai daļēji šaubāties par pārvaldnieka rīcību un uzticamību, lūdzat paskaidrot situāciju – tikai kopīgi risinot jautājumus, kas radījuši šaubas vai neuzticību, īpašnieka un pārvaldnieka starpā var veidoties uz uzticību balstīta sadarbība ilgu gadu garumā.

Avots: Lāču namiSaņemtais pakalpojums Jūs neapmierina?

Nosūtiet ziņu tieši uzņēmuma vadītājam!

Pieslēgties E-pakalpojumiem

Šeit var nodot skaitītāju rādījumus, apskatīt savus rēķinus, veiktās apmaksas, mūsu sūtītos paziņojumus un citu informāciju.

Lai pieslēgtos sistēmai, lūdzu, izmantojiet lietotājvārdu un paroli, kuru Jums izsniedza SIA „Lāču nami”.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums:
Birojs 67223077, e-pasts: info@lacunami.lv

PIESLĒGTIES SISTĒMAI ×