Ūdens skaitītāji ar attālināto nolasīšanas sistēmu – ērtībām un godīgai uzskaitei.

Daudzviet pilsētās, īpaši Rīgā, regulāri eksistē vēl neatrisinātas problēmas ar patērētā ūdens uzskaiti. Lai arī vairumā daudzdzīvokļu ēku sen uzstādīti ūdens skaitītāji, pastāvīgi veidojas ūdens patēriņa starpība. Atkarībā no dažādiem faktoriem tā var būt gan neliela, gan ievērojama, un šo starpību starp piegādāto un uzskaitīto ūdeni ar korekcijas izmaksu palīdzību jāsedz visiem ēkas iedzīvotājiem. Un pēdējā laikā aizvien vairāk iedzīvotāju protestē pret lielām korekcijas izmaksām, kas atsevišķos namos mēdz sasniegt pat 100%. Galvenie iemesli, kādēļ rodas šādas ūdens uzskaites problēmas, ir pašu iedzīvotāju negodprātīgā un neatbildīgā rīcība – nevienmērīgi skaitītāju rādījumu nolasījumi, patvaļīgas korekcijas, kā arī ūdens zagšana. Lai šo situāciju risinātu, vislabāk varētu noderēt ūdens skaitītāji ar attālināto datu nolasīšanas sistēmu.
Senzināmā ūdens zudumu problēma
Dažādu iemeslu dēļ ūdens zudums, kas tiek reģistrēts mājas kopējā ienākošā ūdens skaititājā, vienmēr ir lielāks nekā visu dzīvokļos uzstādīto skaitītāju rādījumu summa. To nosaka vairāki faktori, kuru dēļ ēkas iekšpusē rodas ūdens zudumi – pirmkārt, pašu individuālo skaitītāju neprecizitāte, jo pie nelielām ūdens plūsmām tie uzkaita mazāk, nekā patērēts īstenībā. Līdzīgas neprecizitātes rodas, arī skaitītājiem aizsērējot, jo pamazām skaitītāja korpusā uzkrājas dažādi ūdens padeves sistēmā cirkulējoši gruži, kas bremzē rotoru, un līdz ar to tiek uzstādīts mazāks ūdens daudzums nekā reāli patērētais. Otrkārt, dažreiz mēdz gadīties avārijas ūdens noplūdes plīsušu cauruļvadu gadījumā, kā arī neliela, bet pastāvīga ūdens aiztecēšana ventiļu un krānu nepietiekama hermētiskuma dēļ. Ja namu pārvaldes pārstāvji ēkas koplietošanas telpās (pagrabos u.c.) savus pienākumus veic neapzinīgi, nesekojot līdzi tam, vai nenotiek kaut nelielas ūdens noplūdes, un arī paši iedzīvotāji izturas vienaldzīgi, tas lielākā laika periodā rada ievērojamus ūdens zudumus, bet var izraisīt arī lielākas avārijas noplūdes. Arī krānu pilēšanu skaitītāji nefiksē, bet, ja pil krāns, aizplūst aptuveni 40 litru diennaktī, bet gadā 15 – 20 kubikmetru ūdens. Taču visas šīs nelielās noplūdes kopā rada plūsmu, kuru mājas kopējais skaitītājs fiksē. Vēl vairāk strapību ietekmē pašu iedzīvotāju nepietiekami atbildīgā rīcība, piemēram, uzrādot mazāku ūdens daudzumu, nekā reāli patērēts, vai skaitītāju rādījumu nolasīšana dažādās dienās. Taču vislielāko zudumu daudzumu rada negodprātīgu patērērētāju īstenotā ūdens zagšana, kad esošie skaitītāji ar dažādām metodēm tiek bloķēti, lai neuzrādītu ūdens plūsmu vispār. Un šīs metodes “ietekmi” uz visas mājas ūdens rādījumiem parāda vienkārši aprēķini – piemēram, pietiek mājā būt 2-4 ūdens zagļiem, lai reālā ūdens starpība sasniegtu pat līdz 50% no kopēji nodoto rādījumu summas. Un der atcerēties arī to, ka apmānīti un apzagti tiek galvenokārt mājas kaimiņi, jo apsaimniekotājs, iekasējot maksu par ūdeni, sev nepatur neko.
Korekcijas maksājumus var samazināt attālinātā datu nolasīšana
Tā kā iedzīvotāji visbiežāk ir neapmierināti tieši ar nesamērīgi lielajām korekcijas izmaksām, viens no efektīvākajiem risinājumiem ūdens uzskaites optimizēšanā ir uzstādīt modernus skaitītājus ar attālināto datu nolasīšanas sistēmu. Šādas sistēmas izmantošanas nepieciešamību nosaka konkrētās mājas ūdens zudumu daudzums. Ja ūdens starpība ir 5% robežās, tā ir normāla parādība, un šādos gadījumos minētās sistēmas uzstādīšana var arī nebūt nepieciešama. Bet, ja skaitļi ir būtiski lielāki, tad ir pamatotas aizdomas, ka konkrētajā ēkā ir nopietnas ūdensapgādes sistēmas problēmas vai tajā mīt ūdens zagļi, un vienīgais risinājums, kā mazināt korekcijas maksājumus, ir skaitītāju maiņa un attālinātās datu nolasīšanas sistēmas izmantošana.
Kad pirms kāda laika mediju telpā sāka parādīties informācija par līdzīgas sistēmas uzstādīšanas plāniem vairākos Rīgas namos, attieksme pret šādām aktivitātēm diametrāli pretēja. Kā daudzus jauninājumus, arī šādu ideju daļa iedzīvotāju uzņem ar krietnu neticības daļu – piemēram, ir iedzīvotāji, kuri baiļojas, ka nomas maksa būs lielāka nekā zaudējumu segšana. Daudzdzīvokļu māju iemītniekiem bieži ir arī ļoti grūti vienoties par jaunu projektu īstenošanu, lai uz ko tie attiektos. Tādēļ, piemēram, tiek piedāvāta iespēja skaitītājus iznomāt, maksājot par tiem noteiktu summu mēnesī.
Nav arī taisnība, ka šādu skaitītāju uzstādīšana varētu būt obligāta – bez dzīvokļa īpašnieka piekrišanas apsaimniekotājs neko tādu darīt nevar. Lai mājā varētu uzstādīt skaitītājus ar attālināto datu nolasīšanas sistēmu dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē ar balsu vairākumu 50%+1 balss nepieciešams pieņemt šādu iniciatīvu atbalstošu lēmumu. Ja daļa dzīvokļu īpašnieku arī pēc kopējā lēmuma atsakās no jaunajime skaitītājiem, tad var vienoties, ka pāri palikušās ūdens starpības tiks sadalītas tieši starp šiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri būs atteikušies no attālinātās nolasīšanas skaitītājiem. Tāds risinājums palīdzētu novērst maksājumu netaisnību un disciplinētu negodprātīgos ūdens patērētājus. Turklāt neviens skaitītāju nomaiņu neuzspiež, reāli šādu iespēju liedz likums. Latvijas likumdošana neparedz to, ka apsaimniekotājiem ir tiesības noteikt, kādus skaitītājus drīkst un, kādus nedrīkst uzstādīt. Vienīgais nosacījums ir – lai tie atbilst metroloģiskajām prasībām un ir sertificēti Eiropas tirgum. Līdz šim likums neuzlika par pienākumu skaitītājums izmantot vispār, tādēļ dažviet joprojām bija saglabājusies situācija, kad daļā mājas dzīvokļu skaitītāji ir, bet citos joprojām nav uzstādīti. Šo situāciju gan plānots mainīt likuma līmenī, bet tas neattiecas uz ideju par skaitītāju veidu obligātumu – tas atkarīgs no apskaimniekotāja piedāvājuma un vienošanās ar iedzīvotājiem. Tādēļ uzstādīt skaitītāju ar attālināto datu nolasīšanas sistēmu ir tikai apaimniekotāja priekšlikums, kas būs taisnīgs un finansiāli izdevīgs godīgiem iedzīvotājiem, un par tā pieņemšanu vai noraidīšanu var izlemt tikai iedzīvotāji paši.
Dažādas attālinātas datu nolasīšanas sistēmas
Katrs ūdens skaitītāju ražotājs savem jaunākajiem ražojumiem paredz iespēju apgādāt tos ar attālināto datu nolasīšanas sistēmu. Taču katram ražotājam eksistē atšķirīgas sistēmas, kādā veidā dati tiek nolasīti – piemēram, vieni skaitītāji paredzēti optiskai datu nolasīšanai, citi ar gerkona tipa datu nolasīšanu, vieniem ir impusa izvads, citiem uzstāda radio moduļa uzliku. Tādēļ, piemēram, ja vienai mājai tiek uzstādīti jauni, bet dažādu ražotāju skaitītāji, aprīkot tos ar vienotu attālināto datu nolasīšanas sistēmu būs ļoti grūti vai pat neiespējami. Iemesls ir tieši atšķirīgais datu konvertācijas veids un savstarpējo sistēmu problemātiskā integrācija vienā veselā programmā, kas nolasītu datus no visiem mājas skaitītājiem. Teorētiski tas ir iespējams, taču praksē grūti vai nereti pat neiespējami īstenojams – šāda sistēma var regulāri “uzkārties”, ik pa laikam dati var nenolasīties, te no viena, te otra skaitītāja. Tādēļ speciālisti iesaka izvēlēties vienas firmas skaitītājus un uzstādīt tos visiem ēkas dzīvokļiem. Šāds risinājums, kad tiek uzstādīti vienādi skaitītāji, kas pēc tam tiem apgādāti ar attālināto datu nolasīšanas sistēmu, apsaimniekotājiem ir daudz izdevīgāks no tehniskā un apkalpošanas viedokļa. Mūsdienās praktiski visiem jaunajiem ūdens skaitītājiem ir paredzēta iespēja aprīkošanai ar attalināto datu nolasīšanas sistēmu. Tehniskie risinājumi ir dažādi, bet ideja no tā nemainās. Lietotajiem skaitītājiem gan šāda aprīkošana nav iespējama.
Attālinātā datu nolasīšana pati par sevi vēl neko negarantē
Nevar gan aizmirst, ka attālinātā datu nolasīšanas sistēma nav nekāda “brīnumnūjiņa”, kas automātiski atrisinās visas ūdens uzskaites problēmas. Tā neizslēdz iespēju, ka skaitītājs tiek bloķēts, rādījumi netiek nolasīti, un reālais patēriņš ir cits. Taču problēmu var atrisināt, izvēloties uzstādīt modernu datu nolasīšanas sistēmu, kas nodod informāciju par traucējumiem un manipulācijām ar ūdens skaitītājiem. Tādēļ ir ļoti būtiski izvērtēt katru firmas piedāvājumu, jo tie ir dažādi, piemēram, daļa sistēmu programmā nemaz neparedz paziņojumu par skaitītāja bloķēšanu ar magnētiskā lauka palīdzību vai ciparnīcas saspiešanu (populārākie ūdens zagšanas veidi), bet citu firmu piedāvājumā programma šādus traucējumus fiksē un nodod informāciju uz datu centru. Ja šādām sistēmām pievienotus skaitītājus kāds mēģinās ietekmēt ar magnētiskā lauka palīdzību vai citiem paņēmieniem, visas manipulācijas tiks fiksētas, uzradītas un būs konkrēts paziņojums, ka, piemēram, attiecīgajā dzīvoklī skaitītājs laika posmā no 1. līdz 10. datumam ir tici ietekmēts ar magnētiskā lauka palīdzību. Tādas sistēmas izmantošana ļauj efektīvi cīnīties ar ūdens zagšanu, turpretī sistēma, kas šādu kontroli neparedz, nebūs tik efektīva un galveno problēmu – ūdens zagšanu – neatrisinās. Protams, ja konkrētajā mājā tāda pastāv. Sistēmas ir dažādas kvalitātes ziņā, ar savām priekšrocībām un nepilnībām, tādēļ, ja ir nolemts uzstādīt skaitītājus ar attālināto datu nolasīšanas sistēmu, šim aspektam vajadzētu pievēst īpašu uzmanību. Par to var interesēties pie konkrētajiem šādu pakalpojumu piedāvātājiem, un katrs piedāvājums rūpīgi jāizvērtē, nevar censties par katru cenu ietaupīt, jo ieguvumi var izrādīties daudz mazāki.
Problēmu atrisina moderni skaitītāji
Attālinātā datu nolasīšana sniedz daudz priekšrocību gan apsaimniekotājiem, gan iedzīvotājiem. Un, lai maksimāli sakārtotu ūdens uzskaiti ēkās, speciālisti iesaka domāt ar skatienu nākotnē un kārtējās ūdens skaitītāju maiņas laikā (tādai jānotiek reizi četros gados) izvēlēties modernus ūdens patēriņa skaitītājus, kurus nevar ietekmēt ar populārākajām zagšanas metodēm. Lai maksimāli samazinātu zagšanas iespējas ieteicams uzstādīt arī aizsargātus ūdens uzskaites mezglus. Jāņem vērā būtiska lieta – uzstādot ūdens skaitītājus, var novērst vēl citas iespējamās nelikumības – jānoplombē skaitītāju pievienojuma uzgriežņi ar grūti viltojamām plombām, gružu filtram ir jābūt noplombētam ar atsevisķu plombu, jāizmanto iebūvējams pretsvārsts, kas pasargā ūdens skaitītāja rotora manuālu bloķēšanu. Var uzstādīt vislabāko attālināto datu nolasīšanas sistēmu, bet, ja iedzīvotājam saglabā elementāru iespēju atskrūvēt divus uzgriežņus, tad skaitītājs var tikt noņemts un nolikts blakus uz plauktiņa, un neviena sistēma to neuzrādīs. Savukārt kvalitatīva attālinātā datu nolasīšanas sistēma, ne tikai atrisinās ūdens uzskaites problēmas, bet arī ziņos par negodprātīgu iedzīvotāju mēģinājumiem ietemēt skaitītāju rādījumus. Arī pašus iedzīvotājus fakts, ka “kaut ko” var nolasīt no attāluma, disciplinē un atņem iespējo vēlmi “ietaupīt”. Apsaimniekotājiem šādu datu nolasīšana ievērojami atvieglo uzskaiti, jo vairs nav nepieciešams algot darbiniekus, kas visus datus apstrādā ar rokām un visus mērījumus ievada elektroniskajā uzskaites sistēmā. Elektroniskā veidā ienākošus datus par daudzām mājām mierīgi var apkalpot viens cilvēks, atliek vien datu pārsūtīšana no vienas programmas uz otru. Mērījumi tiks nolasīti vienā laikā, līdz ar to atkritīs arī problēmas ar nolasījumu neregularitātes rādītājiem datu neatbilstības problēmām. Iedzīvotājiem savukārt atkritīs problēmas ar skaitītāju rādījumu nolasīšanu konkrētā laikā un nosūtīšanu, sistēma to izdarīs viņu vietā.

Pārpublicēts no “Pārvaldnieks” Nr.35(13)2012, teksta autors: Austris KalmiņšSaņemtais pakalpojums Jūs neapmierina?

Nosūtiet ziņu tieši uzņēmuma vadītājam!

Pieslēgties E-pakalpojumiem

Šeit var nodot skaitītāju rādījumus, apskatīt savus rēķinus, veiktās apmaksas, mūsu sūtītos paziņojumus un citu informāciju.

Lai pieslēgtos sistēmai, lūdzu, izmantojiet lietotājvārdu un paroli, kuru Jums izsniedza SIA „Lāču nami”.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums:
Birojs 67223077, e-pasts: info@lacunami.lv

PIESLĒGTIES SISTĒMAI ×