Kādēļ dzīvokļu īpašniekiem, kuru dzīvokļi atrodas pirmajā stāvā, ir jānorēķinās par lifta lietošanu?

Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 17.7.apakšpunktā ietvertais nosacījums – dzīvokļu īpašnieki par lifta uzturēšanu norēķinās atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam, ir saistīts ar to, ka lifts ir dzīvokļu īpašnieku kopīpašums.

Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta otrajā daļā noteikts, ka dzīvokļa īpašums kā lietu kopība sastāv no atsevišķā īpašuma un attiecīgas kopīpašuma domājamās daļas. Dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpstošais atsevišķais īpašums un kopīpašuma domājamā daļa tiesiski nav atdalāmi. Tātad dzīvokļa īpašniekam bez atsevišķā īpašuma (dzīvokļa, neapdzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas) pieder arī kopīpašuma domājamā daļa, tajā skaitā lifts, kā ar mājas ekspluatāciju funkcionāli nedalāmi saistīts elements.

Saskaņā ar Civillikuma 1069.pantu, visi kopīpašnieki, samērīgi ar katra daļu, saņem visus labumus, kādus kopējā lieta dod, un tādā pašā samērā arī nes zaudējumus, kādi tai ceļas. Savukārt Civillikuma 1071.pants nosaka, ka uz kopējo lietu gulošās nastas, apgrūtinājumi un lietas uzturēšanai vajadzīgie izdevumi jānes kopīpašniekiem samērīgi ar viņu daļām. Tātad dzīvokļa īpašnieki ir tiesīgi saņemt daļu no ienākumiem, ko dod, piemēram, reklāmas materiālu izvietošana liftā, tomēr arī neatkarīgi no dzīvokļa atrašanās stāva dzīvojamā mājā, dzīvokļu īpašniekiem ir jānorēķinās par liftu, kā tiem piederošu kopīpašumu.

Pretstatā īres attiecībām, kur īrnieks saņem no izīrētāja pakalpojumu – iespēju izmantot izīrētājam piederošu liftu, dzīvokļa īpašnieka gadījumā maksāšanas pienākums par liftu nav saistāms ar to vai attiecīgais dzīvokļa īpašnieks šo liftu izmanto, bet ar dzīvokļa īpašnieka īpašumtiesībām uz dzīvojamās mājas kopīpašuma (tajā skaitā lifta) domājamām daļām. Par citas kārtības noteikšanu, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par lifta pakalpojumu atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 16.pantam jebkurā laikā ir tiesīga lemt tikai daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopība.

Autors: Ekonomikas ministrijaSaņemtais pakalpojums Jūs neapmierina?

Nosūtiet ziņu tieši uzņēmuma vadītājam!

Pieslēgties E-pakalpojumiem

Šeit var nodot skaitītāju rādījumus, apskatīt savus rēķinus, veiktās apmaksas, mūsu sūtītos paziņojumus un citu informāciju.

Lai pieslēgtos sistēmai, lūdzu, izmantojiet lietotājvārdu un paroli, kuru Jums izsniedza SIA „Lāču nami”.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums:
Birojs 67223077, e-pasts: info@lacunami.lv

PIESLĒGTIES SISTĒMAI ×