Normatīvie akti

Ministru kabineta noteikumi Nr.1013 (redakcija stājās spēkā 03.11.2014)

Ministru kabineta noteikumi Nr.1013 Rīgā 2008.gada 9.decembrī (prot. Nr.89 12.§) Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu 1. Noteikumi nosaka: 1.1. kārtību, kādā tiek veikta samaksa par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (turpmāk – dzīvojamā māja) uzturēšanai nepieciešamajiem siltumenerģijas, ūdensapgādes, kanalizācijas, asenizācijas, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem (turpmāk – [...]

Lasīt rakstu

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (redakcija stājas spēkā 15.01.2014)

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums 1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi termini: 1) dzīvojamā māja — ēka, kas nodota ekspluatācijā un saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu ir dzīvojamā māja (arī dzīvokļu īpašumu māja), tai piederīgās ēkas (būves), zeme, uz kuras tās atrodas, ja zeme kopā ar dzīvojamo [...]

Lasīt rakstu

Dzīvokļa īpašuma likums

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Dzīvokļa īpašuma likums I nodaļa Dzīvokļa īpašums 1.pants. Likuma uzdevums Likuma uzdevums ir noteikt dzīvokļa īpašuma statusu, dzīvokļa īpašnieka tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī dzīvokļu īpašnieku kopības kompetenci un lēmumu pieņemšanas kārtību. 2.pants. Dzīvokļa īpašums un tā sastāvs (1) Dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski [...]

Lasīt rakstu

Saņemtais pakalpojums Jūs neapmierina?

Nosūtiet ziņu tieši uzņēmuma vadītājam!

Pieslēgties E-pakalpojumiem

Šeit var nodot skaitītāju rādījumus, apskatīt savus rēķinus, veiktās apmaksas, mūsu sūtītos paziņojumus un citu informāciju.

Lai pieslēgtos sistēmai, lūdzu, izmantojiet lietotājvārdu un paroli, kuru Jums izsniedza SIA „Lāču nami”.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums:
Birojs 67223077, e-pasts: info@lacunami.lv

PIESLĒGTIES SISTĒMAI ×