Normatīvo aktu skaidrojumi

Par apkures tarifiem

Saskaņā ar likuma Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem 2.panta otrās daļas 1.punktu enerģētika kā uzņēmējdarbība ir viena no valsts regulējamiem sabiedriskajiem pakalpojumiem. Likuma Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem 9.panta pirmā daļa nosaka, ka viena no regulatora funkcijām ir noteikt tarifu aprēķināšanas metodiku un noteikt tarifus, ja nozaru speciālie likumi neparedz citu tarifu noteikšanas kārtību. Sabiedriskos pakalpojumus regulējamās nozarēs regulē Sabiedrisko pakalpojumu [...]

Lasīt rakstu

Apsaimniekošana un komunālie jautājumi

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība (dzīvokļu īpašnieki) lemj par apsaimniekošanas formu, proti, par dzīvojamās mājas apsaimniekotāju, kas visbiežāk ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk – SIA), dzīvokļu īpašnieku biedrība (turpmāk – DzĪB) vai dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība (turpmāk –DzĪKS). Dzīvokļu īpašnieku tiesības nosaka Dzīvokļa īpašuma likums un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums . Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta 1.punktu dzīvokļa īpašniekam ir pienākums [...]

Lasīt rakstu

Vai ir nepieciešams mājas īpašnieku saskaņojums lodžiju aizstiklošanai un radiatoru nomaiņai?

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta otro daļu dzīvokļa īpašums kā lietu kopība sastāv no atsevišķā īpašuma un attiecīgās kopīpašuma domājamās daļas. Savukārt likuma 4.panta pirmās daļas 1.punktā ir noteikts kopīpašuma sastāvs. Tajā ietilpst gan balkonu un lodžiju ārējās norobežojošās konstrukcijas, gan arī atsevišķajā īpašumā esošie sildelementi, ja siltumapgādes sistēmas funkcionālā darbība ir atkarīga no [...]

Lasīt rakstu

Kādēļ dzīvokļu īpašniekiem, kuru dzīvokļi atrodas pirmajā stāvā, ir jānorēķinās par lifta lietošanu?

Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 17.7.apakšpunktā ietvertais nosacījums – dzīvokļu īpašnieki par lifta uzturēšanu norēķinās atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam, ir saistīts ar to, ka lifts ir dzīvokļu īpašnieku kopīpašums. Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta otrajā daļā noteikts, ka dzīvokļa [...]

Lasīt rakstu

Kāpēc dzīvokļu īpašniekiem ir jānorēķinās par ūdens patēriņa starpību?

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta 3.punktu dzīvokļa īpašniekam ir pienākums norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (piemēram, apkure, aukstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana). Atbilstoši 2008.gada 9.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” (turpmāk – Ministru [...]

Lasīt rakstu

Vai pārvaldniekam ir tiesības izmantot dzīvokļu īpašnieku Uzkrājumu Fonda naudu maksājumu, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, parāda segšanai?

Atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 14.panta sestās daļas 2.punktam, dzīvojamās mājas īpašnieka veidotos uzkrājumus pārvaldnieks nav tiesīgs izmantot dzīvojamās mājas īpašnieka neizpildītu saistību izpildei (parādu segšanai u.tml.). Tādējādi dzīvokļu īpašnieku mājas remontdarbiem uzkrāto naudu pārvaldnieks nav tiesīgs izmantot maksājumu, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, parāda segšanai. Tomēr minēto uzkrājumu izmantošana parādu segšanai ir pieļaujama, [...]

Lasīt rakstu

Saņemtais pakalpojums Jūs neapmierina?

Nosūtiet ziņu tieši uzņēmuma vadītājam!

Pieslēgties E-pakalpojumiem

Šeit var nodot skaitītāju rādījumus, apskatīt savus rēķinus, veiktās apmaksas, mūsu sūtītos paziņojumus un citu informāciju.

Lai pieslēgtos sistēmai, lūdzu, izmantojiet lietotājvārdu un paroli, kuru Jums izsniedza SIA „Lāču nami”.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums:
Birojs 67223077, e-pasts: info@lacunami.lv

PIESLĒGTIES SISTĒMAI ×